o zbiorach o projekcie prawa wesprzyj projekt en YouTube - fragmenty filmów fundacja
fotografiepliki audio

RADOMSKIE  
GRÓJECKIE  
OPOCZYŃSKIE  
RAWSKIE  
ŁOWICKIE  
ŁÓDZKIE  
LUBELSKIE  
SIEDLECKIE  
RZESZOWSKIE  
INNE  

BIAŁORUŚ  
UKRAINA  PRAWA

Administratorem strony www.archiwummuzykiwiejskiej.pl / www.amw.org.pl jest fundacja Muzyka Odnaleziona z siedzibą w Warszawie, Al. Szucha 16 lok 24, 00-582 Warszawa, NIP 7010333296, KRS 0000408691. Administrator udziela osobom korzystającym ze Strony licencji na korzystanie z prezentowanych na Stronie plików cyfrowych z fotografiami i plikami audio (zwanymi dalej Utworami) w zakresie przewidzianym dla licencji Creative Commons - Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych. Link do pełnej treści licencji poniżej

Co oznacza, że:

- korzystaniu z Utworów winno towarzyszyć wskazanie właściciela autorskich praw majątkowych do Utworów poprzez zaznaczenie 

copyright Muzyka Odnaleziona

- wolno dostępne na stronie fotografie używać do działań niekomercyjnych - w formie i wielkości pliku, jaka jest na stronie dostępna

- nie wolno przetwarzać pliku, np. zmieniać wersję kolorystyczną, usuwać znak wodny, kadrować. 

Fotografie pochodzą ze zbiórek społecznych, z kolekcji Andrzeja Bieńkowskiego, także z innych kolekcji pozyskanych w trakcie jego działalności i działalności fundacji. Pliki zeskanowane w pełnej rozdzielczości udostępniamy dla projektów niekomercyjnych i badań naukowych, o ich udostępnieniu decyduje Zarząd fundacji. Nie udostępniamy plików na użytek własny. Wszystkie użyczane fotografie mają znak wodny z logotypem fundacji. Kadrowanie fotografii, zmiany kolorystyczne, umieszczenie tekstu, czy inne interwencje w formę fotografii wymagaja każdorazowo akceptacji ze strony fundacji. 

Zawsze obowiązuje podpisanie umowy licencyjnej. Uwaga - do części fotografii posiadamy licencję bez prawa udzielania sublicencji. Każdy wybór wymaga osobnego rozpatrzenia. Pobieramy opłaty za obsługę zamówienia (przygotowanie umowy, księgowość) i przygotowanie plików do udostępniania (odszukanie, ew. korekcja barwna, retusz, przygotowanie do druku, zgranie plików, wysyłka). Wystawiamy rachunki. Pozyskane fundusze są przeznaczane na utrzymanie strony internetowej projektu Archiwum Muzyki Wiejskiej oraz na księgowość fundacji.

W sprawie umowy licencyjnej na pliki fotograficzne prosimy o kontakt z fundacją fundacja@muzykaodnaleziona.pl

Pliki audio pochodzą z publikacji wydawnictwa Muzyka Odnaleziona i są udostępniane w formacie mp3 w 30-sekundowych fragmentach. Pliki wzorcowe są własnością wydawnictwa Muzyka Odnaleziona i Andrzeja Bieńkowskiego. Fundacja posiada licencję na udostępnienie tych fragmentów na stronie Archiwum Muzyki Wiejskiej. Prawo do udzielania licencji  na pliki audio posiada wydawnictwo Muzyka Odnaleziona.

W sprawie umowy licencyjnej na pliki audio prosimy o kontakt z wydawnictwem biuro@muzykaodnaleziona.pl

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego instytut muzyki i tańca wydawnictwo donate darowizna Biblioteka Dzisiaj, archiwa cyfrowe, biblioteki i muzea cyfrowe