o zbiorach o projekcie prawa wesprzyj projekt en YouTube - fragmenty filmów fundacja
fotografiepliki audio

RADOMSKIE  
GRÓJECKIE  
OPOCZYŃSKIE  
RAWSKIE  
ŁOWICKIE  
ŁÓDZKIE  
LUBELSKIE  
SIEDLECKIE  
RZESZOWSKIE  
INNE  

BIAŁORUŚ  
UKRAINA  ZBIORY

Archiwum było tworzone od 1980 roku przez Andrzeja Bieńkowskiego. Od 2012 zbiory te, oraz wszelkie inne, pozyskane w trakcie jego działalności stanowią depozyt fundacji.
Kolekcja zawiera zarówno nagrania audio, jak i filmy (to dokumentacja badań terenowych: nagrania, wywiady z muzykantami, śpiewaczkami, zapiski etnograficzne) oraz fotografie, w tym nasza duma - fotografie archiwalne, dotyczące życia muzycznego wsi Polski, Ukrainy i Białorusi a także instrumenty wiejskie.

CULTURE.PL Lud, czyli niewolnicy: rozmowa z Andrzejem Bieńkowskim

KOLEKCJA FOTOGRAFII ARCHIWALNEJ

fotografie wiejskie/4 tys. odbitek na papierze (stan w listopadzie 2015) - zbiór otwarty 
- fotografie w grupach RADOMSKIE, GRÓJECKIE, OPOCZYŃSKIE, LUBELSKIE, RAWSKIE zdigitalizowane i udostępnione w ramach projektu w 2012 roku (1800 fotografii w bazie danych, 1700 udostępnionych)
- fotografie w grupach ŁOWICKIE, ŁÓDZKIE, RZESZOWSKIE, SIEDLECKIE, INNE (REGIONY), UKRAINA, BIAŁORUŚ zdigitalizowane i udostępnione w ramach projektu w 2013 roku (675 fotografii w bazie danych, 644 udostępnionych)
- pozostałe fotografie zdigitalizowane i udostępniane poza projektami dotacyjnymi  

KOLEKCJA FOTOGRAFII DOKUMENTALNEJ 

fotografie robione podczas nagrań i badań terenowych Andrzeja i Małgorzaty Bieńkowskich
- 180 slajdów kolorowych z lat 1980-1981 - zbiór zamknięty
- ok. 3 tys. fotografii czarno-białych (negatywy + odbitki na papierze) z lat 1980-2002 - zbiór zamknięty
- ok. 5 tys. fotografii kolorowych (negatywy + odbitki na papierze) z lat 2002-2012 - zbiór zamknięty
- fotografie cyfrowe od roku 2005 - zbiór otwarty

Poważnym problemem było opisanie zdjęć wiejskich. Często właściciele nie pamiętali nazwisk i dat wykonania fotografii. Robione były przez wiejskich fotografów amatorów, którzy rejestrowali sytuacje trudno dostępne dla osób postronnych.
Niełatwo też ocenić, z jakiego regionu (z dokładnością do jednej wsi) pochodzą archiwa. Czy ta wieś jest jeszcze radomska, czy już opoczyńska? Żeby zrobić taki podział kierowałem się między innymi repertuarem muzykantów oraz informacją, od kogo dany muzykant się uczył i w jakich stronach najczęściej grał. Powstała w ten sposób duża szara strefa muzyki z krzyżowania się wpływów radomskich z opoczyńskimi. Ten obszar stanowił największy problem, repertuar muzyczny i strefy grania kapel rozmijają się z ubiorem, z repertuarem śpiewanym.
Andrzej Bieńkowski 2012

TAŚMY AUDIO - DOKUMENTACJA NAGRAŃ TERENOWYCH

- taśmy magnetofonowe z nagrań i badań terenowych z lat 1975-1996 - ok. 400 h - zbiór zamknięty
- ścieżka dźwiękowa z taśm filmowych - od 1985 roku - zbiór otwarty
Zbiory audio udostępnione w serii książek z płytami MUZYKA ODNALEZIONA. Pojedyńcze utwory z kolekcji można posłuchać na stronie SOUNDLOUD. Playlista dostępna na stronie wydawnictwa
www.muzykaodnaleziona.com.
Fragmenty audio z płyt załączonych do publikacji wydawnictwa udostępniamy na stronie Archiwum Muzyki Wiejskiej (na prace przy udostępnianiu tych fragmentów otrzymaliśmy dofinansowanie z programu Kolberg 2014 Promesa)

TAŚMY FILMOWE 
- DOKUMENTACJA BADAŃ I NAGRAŃ TERENOWYCH

- taśmy VHS z lat 1985-1997 - 195 h - zbiór zamknięty, digitalizowane częściowo w ramach projektu w 2014 roku (otrzymaliśmy dofinansowanie z programu Kolberg 2014 Promesa)
- taśmy Hi8 z lat 1996-2001 - 122 h - zbiór zamknięty, zdigitalizowane w ramach projektu w 2012 roku
- taśmy DV z lat 2001-2006 - 187 h - zbiór zamknięty, zdigitalizowane częściowo w ramach projektu w 2013 roku
- taśmy HDV z lat 2007-2015 - zbiór zamknięty, czekają na inwentaryzację i digitalizację
...

Fragmenty filmów udostępnione na stronie fundacji www.muzykaodnaleziona.pl
na naszym profilu YOUTUBE oraz w filmach na stronie NINATEKI

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego instytut muzyki i tańca wydawnictwo donate darowizna Biblioteka Dzisiaj, archiwa cyfrowe, biblioteki i muzea cyfrowe